ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  Cégadatok:
A cég rövidített elnevezése: RAF 3000 Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Lajos u.  22
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 71.
Számlavezető bank: CIB bank zrt.
Számlaszám: 14700002-00701655-11011019
Adószám: 13783530-2-13
Kapcsolattartó neve: Rusóczky Ferenc
A cég elektronikus elérhetősége: rafnyomda@gmail.com
Telefonszám: +36309142994
Cégjegyzékszáma: 13-09-109186
Adatkezelési nyilvántartási szám:04452-0001
 
A RAF nyomda oldalán lévő webshopot a Printorika Bt. működteti.
 
A cég rövidített elnevezése: Printorika Bt.
Székhely: 1104 Budapest, Mádi út, 161/3/13
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 90
Számlavezető bank: CIB bank zrt.
Számlaszám: 10700653-44766407-51100005
Adószám: 22372750-1-42
Kapcsolattartó neve: Rusóczky Ferenc
A cég elektronikus elérhetősége: ruso.design.hungary@gmail.com
Telefonszám: +36309624747
 
 
A megrendelés visszaigazolása:
A rendelésről minden esetben küldünk automatikus visszaigazolást!
A vásárlást követően kapni fog egy automatikus visszaigazoló e-mailt 48 órán belül, amely tartalmazza a vásárlás adatait, illetve hogy a megrendelés folyamatban van. Ha nem kap ilyet, és a SPAM-ek között sem találja, akkor hívjon fel, vagy írjon egy e-mailt, elkerülendő egy esetleges félreértést.
 
Általános tudnivalók:
A megrendelések feladása áruházunkban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.elp.hu/cms/rafshop webcímen.
A webáruházban vásárláskor regisztrációra van szükség, melynek során a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.
Kérjük megrendeléskor a megjegyzés rovatba írja bele a kívánt átvételi módot!
Az áruházban feltüntetett árak bruttó árak. Ha azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt.
 
Szállítással kapcsolatos információk:
A matricák 5 munkanapon belül, egyéb termékeket 10 munkanapon belül elküldjük a megadott címre futárszolgálattal, vagy postai úton. Ha készlethiány miatt nem tudunk azonnal szállítani, akkor ezt mindenképp jelezzük Ön felé.
A csomag futárral Magyarországi címre kérhető, 1 alkalommal kísérlik meg a kézbesítést. Sikertelen kézbesítés esetén értesítést hagynak a címen, melynek birtokában 10 napon belül az értesítőn megjelölt postahivatalban átvehető a csomag kiküldésre kerül.
Csomagolási költséget nem számolunk fel!
A termékek vételára
A termékek ára magyar forintban (Ft) vannak feltüntetve. A termékek vételára viszont nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
Fizetés:
Személyes átvétel:
Telephelyünkön: 2120 Dunakeszi, Fő út 90-es házszám alatt lehetséges, előre egyeztetett időpontban. A helyszínen készpénzzel való fizetésre van lehetőség.
Előre utalással
Házhozszállítás esetén csak előre utalásra van lehetőség. Ebben az esetben várja meg visszaigazolásunkat, miszerint minden megrendelt termék rendelkezésre áll!
Ez a fizetési mód lassabb kiszállítást eredményez, mert a pénznek előbb meg kell érkeznie bankszámlánkra (Printorika Bt., CIB Bank,10700653-44766407-51100005).
 
Adatvédelem:
Adatait illetéktelen félnek nem adjuk ki! A csomag kiszállításához okvetlen szükséges adatokat a szállítást végző cégnek továbbítjuk. A szállító cég az Ön adatait csak a csomag kiszállítására használhatja fel.
 
 
 
Az elállási jog gyakorlásának menete:
Ha a Vásárló élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázásai cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 90.
Email cím:
rafnyomda@gmail.com
 
Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét vesszük figyelembe.
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a RAF 3000 Kft. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
A Szolgáltató a visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 
A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek:
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a RAF 3000 Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a RAF 3000 Kft. vállalkozás nyújtotta.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
RAF 3000 Kft., 2120 Dunakeszi, Fő út 71.
Telefonszám:
+3630 914 2994
Email cím:
rafnyomda@gmail.com